Természetjáró szakosztály

Szakosztály leírása: 

A szakosztály 1954-ben alakult meg az akkor még Kábel és Műanyag SC nevet viselő sportklub keretein belül. (Jelenlegi nevét az 1960-as években vette fel a klub.)

A kezdeti időszakról három értékes dokumentum másolata maradt meg:

- a XI. Kerületi Természetjáró című kiadvány 1954. június havi 11. száma, amelynek 2. oldala tesz említést a szakosztályról még mint Kábel és Műanyag SC,

- egy 1954. július 5-én kiállított ideiglenes tagsági könyv,

- egy 1954. augusztus 15-én kelt bizonyítvány a természetjáró tanfolyam elvégzéséről.

Az ezt követő évekről egészen 1970-ig semmilyen dokumentum nem maradt meg, az emlék is kevés. A megmaradt emlékek alapján tudható, hogy ebben az időszakban a szakosztály a rendszeres túrákon kívül XI. kerületi és egyéb szervezésű természetjáró és városismereti versenyeken is részt vett. Kezdetben kevesebb sikerrel, később egyre jobb eredményekkel. A szakosztály tagjai részben egyénileg, részben csapatban több első helyezést értek el.

Semmilyen információ nincs arról, hogy kik dolgoztak akkor a szakosztály vezetésében. Feltehető, hogy abban az időben ennek nem is volt jelentősége, a szakosztály még kevésbé volt szervezett. Az 1972. évtől 2012-ig ténykedő szakosztályvezető, Tari József elődje Schwenk Imre volt. 2012-től Kiss Ferenc Emánuel végzi ezt a feladatot.

Az 1970. év előtti tevékenységről a XI. kerületi Természetbarát Szövetségtől van néhány statisztikai adat. Eszerint az 1963-1969. évek közötti 7 év átlagos szakosztályi létszáma 60 fő volt.

1970-től számítható a szakosztály fellendülése, annak is köszönhetően, hogy a bázisszervtől, a Villamosszigetelő és Műanyaggyártól, illetve a Műanyag SC-től nagyobb odafigyelést és támogatást kaptak. A fellendülésben szerepe volt néhány meghatározó egyéniségnek is. Elsősorban Bardócz Lászlónak és Szűcs Imrének.

Ettől kezdve a szakosztály sokéves tevékenységéről már megbízható statisztika áll rendelkezésre. Ezek felhasználásával az 1970-2016. közötti 47 év összesített adatai:

 - a túrák száma:                                                3 370 db

 - a túranapok száma:                                         5 200 db

 - a túrák összesített létszáma:                          28 713 fő

 - a túrák összesített távja:                                81 162 km

 - a szakosztály évenkénti átlagos létszáma:            98   fő

     (a legnagyobb létszámuk az 1987. évben volt 158 fővel).

Várható, hogy 2016-ot követő években a fenti mutatók egyenletesen, az átlagnak megfelelően alakulnak.

Az 1970-71. évben még csak Bardócz László vezetett túrákat. Az 1972-es évtől napjainkig folyamatosan bővült a túravezetők száma. Erről honlapunk külön oldalán lehet olvasni.

Az 1970-es és 1980-as években a szakosztály tagjai rendszeres Társadalmi Erdei Szolgálatot teljesítettek részben a Budakeszi Vadaspark – Julianna-major, részben a Páty közeli Vastagh tanya – Főkút-forrás környékén. Ezzel kapcsolatban megmaradt egy 1974. április 17-én kiállított TESZ igazolványról készült másolat.

Az 1983-84. években, ha szerényebb mértékben is, de részt vállaltak a dobogókői turista-emlékmúzeum épületének felújításában. Ennek elismeréseként van feltüntetve a múzeumban lévő emléktáblán a szakosztály egyik tagjának neve a felújításban részt vevők között.

A szakosztály tagjai az 1980-as évek elején rendszeres útkarbantartást és jelzésfestést végeztek a Pilisben az Eszperantó-forrás környéki Po és So jelzés mentén. Ez a tevékenységük akkor maradt abba, amikor a Pilisi Parkerdő Gazdaság magához vonta ezt a feladatot.

A BTSSZ technikai bizottságának felhívására a 2003. évtől ismét végez a szakosztály útkarbantartási és jelzésfestési feladatokat. Először a Börzsönyben, a Szent Mihály-hegy környéki S barlang jelzésű útvonalat újították fel a becsatlakozó turistautakkal együtt, majd a Pilisben a Csikóváralja – Lajos-forrás – Pomáz területen lévő Z négyszög, Zo és Z háromszög jelzésű utakat és ezek elágazásait. 2004-től nagyrészt a Börzsönyben, de néha a Pilisben, a Budai-hegységben és máshol is dolgoznak, évente 15-25 km hosszon.

A szakosztályból 2016. végéig 15 fő teljesítette az Országos Kéktúrát. Közülük egy fő a teljes Kékkört is teljesítette. További néhány fő közel áll a teljes Kékkör teljesítéséhez.

Több mint ötven fő szerezte meg a Magyar Természetjáró Szövetség különböző fokozatú  minősítését, ezek közül öt érdemes fokozatot elért turistájuk is van.

A XI. kerületi Természetbarát Szakbizottság „A 2000. év legjobb XI. kerületi természetbarát szakosztálya”, később „A 2004. év legjobb XI. kerületi természetbarát szakosztálya” emlékplakettel ismerte el a szakosztály tevékenységét, továbbá több mint ötven fő kapott az évek során emlékplakettet egyéni teljesítményük elismeréseként.

1990-től ifjabb túrázóik több mint 200 teljesítménytúrán vettek részt, a követelményeket teljesítve.

Az elmúlt sok évben további különböző túramozgalmakban vettek részt: Petőfi emlékhelyek, Móricz Zsigmond túra, Hegyhát turistája, Dél-dunántúli kéktúra, Alföldi kéktúra, Börzsönyi várak-középkori földsáncok.

Fennállásuk során a sok belföldi túra mellett rendeztek túrákat Lengyelországban, az NDK-ban, Csehszlovákiában, Szlovákiában, Ausztriában és Erdélyben is.

Alapításuk 50. éves évfordulóját a 2004. október 3-án rendezett csillagtúrával ünnepelték, amelyen összesen 108 fő vett részt. A Pilis-nyeregben rendezett ünnepségen rövid történeti ismertetés után nyolc személy számára osztottak ki a XI. kerületi polgármester úr által adományozott emlékplakettet.

A szakosztály nyitott, túráikon és egyéb rendezvényeiken szívesen látnak vendégeket. Számuk a teljes túralétszám 15-20%-a szokott lenni.

Aktivistáik elérhetősége a honlap külön részén olvasható.